0

Toàn tập đến đảo Cát Bà 

Toàn tập đến đảo Cát Bà Tham quan du lịch vịnh Lan Hạ bằng thuyền Kayak: ​Vịnh Lan Hạ nằm ở phía Đông đảo Cát Bà, trông ra cửa Vạn, liền kề vịnh Hạ...