1. Quy trình dành cho người mua hàng;

Khách hàng tham khảo thông tin trên web

Chọn tour cần đặt

Điền thông tin hành khách

Đặt tour cần mua và chọn hình thức thanh toán trực tuyến hoặc tại quầy

Chờ xác nhận từ nhân viên kinh doanh qua email hoặc điện thoại

2. Quy trình dành cho người bán hàng;

Kiểm tra thông tin đặt hàng từ hệ thống quản lý

Kiểm tra thông tin dịch vụ và liên hệ khách hàng để xác nhận

Tiến hành xuất vé khi nhận được thanh toán.

3. Quy trình giao nhận vé

Đối với khách mua tour tại quầy: nhận vé trực tiếp sau khi thanh toán

Đối với khách mua tour trực tuyến: nhận vé điện tử qua email. Nếu có yêu cầu nhận bản vé giấy thì liên hệ nhân viên kinh doanh để nhận vé tại quầy (bản in)

4. Quy trình vận chuyển hành khách

Điểm đón khách khi bắt đầu: tại văn phòng công ty

Điểm trả khách khi kết thúc: tại văn phòng công ty

5. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;

Khách hàng liên hệ lại cty qua email hoặc điện thoại để yêu cầu hủy dịch vụ

Nhân viên kinh doanh xác nhận, tính toán các khoản chi phí hủy phạt phát sinh nếu có theo qui định của từng tour

Khách hàng thanh toán chi phí hủy/ phạt nếu có

Nhân viên kinh doanh hủy vé/ dịch vụ