Dệt lanh truyền thống ở Hà Giang

Dệt lanh truyền thống ở Hà Giang – Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, những lễ hội, sự kiện hiện đại đã dần được thay thế những lễ hội và làng nghề truyền thống. Và có lẽ rằng thời đại đang dần được thay đổi bởi những làng nghề hay lễ hội truyền thống chỉ …

Dệt lanh truyền thống ở Hà Giang Read More »