Lễ hội cấp sắc của dân tộc Dao ở Hoàng Su Phì

Lễ hội cấp sắc của dân tộc Dao, vâng một phần thêu dệt nên cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của con người trong những khoảnh khắc thời gian khác nhau đó chính là lễ hội. Lễ hội cho ta những khoảnh khắc trang nghiêm, nghi thức chu đáo nhưng cũng chẳng kém phần vui …

Lễ hội cấp sắc của dân tộc Dao ở Hoàng Su Phì Read More »