lễ hội quán thế âm ở đà nẵng

Tháng 2 âm lịch nhất định phải về lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng

Tháng 2 âm lịch nhất định phải về lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng Lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1960, nhân ngày khánh thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở động Hoa Nghiêm thuộc ngọn Thuỷ Sơn, phía Tây Ngũ Hành …

Tháng 2 âm lịch nhất định phải về lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng Read More »