Đặc sản Tuy Hòa những món ngon ở đây là nhất!

Đặc sản Tuy Hòa – Phú Yên là thành phố nhỏ xinh của vùng  Nam Trung Bộ Việt Nam. Được thiên nhiên ban tặng với đầy đủ sự đa dạng về địa hình và những tài nguyên lạ kỳ. Mảnh đất Phú Yên bé nhỏ này xuất hiện với thành phố Tuy Hòa, nơi gắn với …

Đặc sản Tuy Hòa những món ngon ở đây là nhất! Read More »