chua-linh-ung-bai-but

Chùa Linh Ứng nơi tĩnh lặng ở bán đảo Sơn Trà

Ai đã đặt chân một lần đến Đà Nẵng đều muốn đi hết một vòng những điểm đến của Đà Nẵng. Nếu mà bỏ xót được gọi là phí lắm, tiếc lắm. Thưởng thức một chút gì đó gọi là sôi động, một chút gì đó gọi là tĩnh lặng, thêm chút gì đó hiện …

Chùa Linh Ứng nơi tĩnh lặng ở bán đảo Sơn Trà Read More »