Những lưu ý về phong tục của người thái khi đến với sứ sở chùa vàng

Những lưu ý về phong tục của người thái khi đến với sứ sở chùa vàng

Thái Lan thái lan là một đất nước phật giáo với văn hóa và bản sác riêng rất khác biệt so với phương Tây, nhất là các phong tục tập quán và chuẩn mực xã hội. Để không muốn bị sai sót hay chịu cảnh trớ trêu dở khóc dở cười trong cách hành xử …

Những lưu ý về phong tục của người thái khi đến với sứ sở chùa vàng Read More »