Thác Dải Yếm Mộc Châu

Dòng thác trắng muốt thơ mộng giữa miền sơn cước – Thác Dải Yếm Mộc Châu

Dòng thác trắng muốt thơ mộng giữa miền sơn cước – Thác Dải Yếm Mộc Châu Thác Dải Yếm Mộc Châu (hay thác Nàng, thác Bản Vặt) thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thác mang những cái tên dịu dàng như vậy bởi dòng thác như một dải lụa trắng nối …

Dòng thác trắng muốt thơ mộng giữa miền sơn cước – Thác Dải Yếm Mộc Châu Read More »