Lý do không chối từ với bãi biển Thiên Cầm!

Biển Thiên Cầm – Một nơi chỉ có những cơn gió nhè nhẹ, dịu mát, ở nơi mà chỉ có sóng dội vào hang núi rồi khiến những chuông đá, khánh đá ngân vang bỗng trở thành tiếng đàn trời bên biển có từ ngàn xưa. Nơi đây không phải ai khách đó chính là …

Lý do không chối từ với bãi biển Thiên Cầm! Read More »