Cảm nhận về chuyến du lịch miền Bắc

Cảm nhận về chuyến du lịch miền Bắc

Thư từ bác Nhân (An Giang) – marienhan@ymail.com Cảm nhận về chuyến du lịch miền Bắc Chào Andy, Trước hết cám ơn Andy về việc đã tư vấn cho các bac một chuyến đi du...